Zásady zachování soukromí a ochrana údajů
Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, Vaše údaje jsou bezpečné. Osobní údaje neposkytujeme bez vašeho souhlasu.

Zásady ochrany osobních údajů týkající se používání služby Google Analytics
Tato webová stránka používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Další informace o nakládání s údaji o uživatelích ve službě Google Analytics naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů společnosti Google.

Upozorňujeme, že v našem servisu jsme využili soubory cookie. Ukládají informace nezbytné pro optimální práci servisu (údržba relací, statistické a reklamní účely). Nastavení cookie je možné kdykoliv změnit pomocí internetového prohlížeče. Pokračování v používání našich webových stránek beze změny těchto nastavení znamená souhlas s používáním souborů cookie.

Zásady Cookies
Od 22. března 2013, tj. po nabytí účinnosti změny zákona o telekomunikacích, byla uložena povinnost získat souhlas uživatele s instalací souborů cookies na jeho koncovém zařízení. Tato novelizace se odvolává na obecné směrnice Evropského parlamentu.

Co to jsou cookies?
Soubor cookie („koláček“) je malý textový a číselný soubor umístěný v počítači uživatele (nebo na jiném koncovém zařízení) při návštěvě daného servisu. Umožňuje rozpoznat dané zařízení.
Soubory cookies lze použít pro velmi odlišné účely, mezi nejčastější patří statistické a reklamní účely, jakož i ty, které se týkají fungování servisu.

Cookies mj. umožňují:

K jakým účelům využívá cookies firma KOVO PARTNER?
Subjektem, který využívá soubory cookies v rámci tohoto internetového servisu, je firma KOVO PARTNER. Upozorňujeme však, že zapisovat informace v podobě cookies a následně je využívat mohou i jiné subjekty spolupracující se společností KOVO PARTNER vždy v úzce stanoveném rozsahu (analytické služby, reklamní služby, tvorba aplikací), nikdy však s cílem identifikovat totožnost uživatele. V souvislosti s tím doporučujeme seznámit se s Pravidly ochrany osobních údajů těchto subjektů:
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads/
Soubor cookie může být umístěn v počítači uživatele (nebo v jiném koncovém zařízení) pouze tehdy, když to umožňuje daný internetový prohlížeč.

Informujeme, že firma KOVO PARTNER nevyužívá cookies k identifikaci totožnosti uživatele.
Firma KOVO PARTNER využívá cookies v rámci svých servisů pro tyto účely:
– poskytování služeb
– udržení vztahu s uživatelem
– statistické a analytické účely
– reklamní účely

Správa cookies
Změna nastavení cookies je možná pomocí nastavení internetového prohlížeče. Obvykle je výchozím nastavením prohlížeče přijetí souborů cookies. Je třeba mít na paměti, že zablokování cookies může mít někdy i výrazný vliv na způsob prezentace servisu a na možnost využívání některých jeho funkcí.

Další informace:

Za redakční texty umístěné na stránce odpovídá společnost KOVO PARTNER.
Za umístění souborů ke stažení na stránce, jako jsou: katalogy, brožury, letáky, certifikáty, odkazy a jiné, odpovídá KOVO PARTNER. Umístěné soubory se používají se souhlasem partnerů spolupracujících se společností KOVO PARTNER.
Projekt stránky, snímky a grafika: STUDIO NUOVO Snímky použité na tomto webu pořídila společnost Studio Nuovo na základě licenčních smluv s příslušnou databází daných obrázků.  Byly použity na této stránce v rámci spolupráce a smlouvy podepsané společností STUDIO NUOVO s firmou KOVO PARTNER. Zdroje obrázků: www.fotolia.pl, www.photogenica.pl.
K získání dalších informací o projektu stránky a snímcích kontaktujte www.studionuovo.de